Ετικέτα: Γραφιστική

Αρθρογραφία σχετική με τη γραφιστική. Ένα σύγχρονο μέσο που αφορά το σχεδιασμό προϊόντων, αντικειμένων design καθώς και τον χώρο του marketing.