Ετικέτα: Οικολογικό

Αρθρογραφία σχετική με αντικείμενα οικολογικού design, όπως προϊόντα που προέρχονται από ανακύκλωση, συσκευές που κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας, ή άλλα δημιουργήματα με έντονο το στοιχείο της οικολογίας στον σχεδιασμό και την παραγωγή τους.