Πολιτική Απορρήτου

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του designisthis.com υπόκειται στους όρους καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Η περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν προϋποθέτει από το χρήστη να εισάγει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Σε περίπτωση που ο χρήστης προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων θα του ζητηθεί να ενημερώσει σχετικά με τις προσωπικές του πληροφορίες. Τα στοιχεία που ζητούνται για ολοκλήρωση της παραγγελίας είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), η φυσική διεύθυνση αποστολής (πόλη, περιοχή, χώρα, ταχυδρομικός κωδικός) το τηλέφωνο επικοινωνίας και προαρετικά ένας προσωπικός κωδικός που επιλέγεται από το χρήστη και χρησιμοποιείται μέσα στο designisthis.com.

Σε περίπτωση καταχώρησης ελλιπών στοιχείων (λανθασμένη διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ.) το κατάστημα διατηρεί δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας χωρίς ειδοποίηση.

 

Σύνδεσμοι

Στο designisthis.com περιλαμβάνονται εξωτερικοί σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από το designisthis.com αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Το designisthis.com σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των παραπάνω ιστοσελίδων και των εξωτερικών δεσμών.

 

IP Διευθύνσεις

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ κάθε επισκέπτη έχει πρόσβαση στο designisthis.com αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

 

 

Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τον Πελάτη/Χρήστη των υπηρεσιών μας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα designisthis.com λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διατηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη/Χρήστη για όσο χρονικό διάστημα αυτός είναι εγγεγραμμένος σε κάποια από τις υπηρεσίες του designisthis.com.

Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης/Χρήστης έχει μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.

Το designisthis.com είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι Πελάτες/Χρήστες του για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης του παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Με την καταχώρηση της παραγγελίας, ο Πελάτης/Χρήστης αυτόματα αποδέχεται και όλους τους παραπάνω όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα πρέπει να προχωρά σε παραγγελία χωρίς πρώτα να επικοινωνήσει με την επιχείρηση μας.