Ετικέτα: Κινητική Τέχνη

Αρθρογραφία σχετική με κινητική τέχνη. Μια σχετικά σύγχρονη μορφή τέχνης η οποία αποτελείται κυρίως από γλυπτά έργα που κινούνται με τη βοήθεια μηχανισμού.