Evan Clabots

Evan Clabots

Ο Evan Clabots σπούδασε στο Rhode Island School of Design (RISD) και στο University of Art and Design του Ελσίνκι (TAIK). Πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του κέρδισε το Βραβείο Gersh Abraham και κατοχύρωσε προϊόν σε συνεργασία με την ΙΚΕΑ. Για τον Clabots το design είναι μία διαδικασία προς την ολοκλήρωση μιας ιστορίας.

Η φόρμα δεν ακολουθεί πλέον τη λειτουργία. Αντίθετα, υπάρχει ένα ανεξάρτητο παιχνίδι ανάμεσα στο πως δείχνει κάτι, στο πως λειτουργεί και στο πως αλληλεπιδρά με την καθημερινή ζωή κάποιου.

Η διαδικασία καθοδηγείται από την ερώτηση "γιατί είναι κάτι;" και όχι "τι είναι κάτι;". Κάθε στοιχείο της δουλειάς του λειτουργεί σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα στοιχεία και όλα μαζί συνθέτουν μία δεμένη αφήγηση.

Back to top
Shipping to: United States United States $ USD 2310 869 320
Shipping & Currency